Database error: Invalid SQL: update pwn_comment set cl=cl+1 where id='531' and iffb='1'
MySQL Error: 1142 (UPDATE command denied to user 'sq_as349477122'@'10.1.253.218' for table 'pwn_comment')
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: update pwn_comment set cl=cl+1 where id='531' and iffb='1') called at [/var/www/virtual/as349477122/home/wwwroot/includes/db.inc.php:73] #1 dbbase_sql->query(update {P}_comment set cl=cl+1 where id='531' and iffb='1') called at [/var/www/virtual/as349477122/home/wwwroot/comment/module/CommentContent.php:54] #2 CommentContent() called at [/var/www/virtual/as349477122/home/wwwroot/includes/common.inc.php:526] #3 PrintPage() called at [/var/www/virtual/as349477122/home/wwwroot/comment/html/index.php:13] 亞洲微愛性藥網,男人的加油站。征服女神的秘密武器
网站标志
導航菜單
当前日期时间
當前時間:
购物车
購物車 0 件商品 | 查看購物車 | 我的訂單 | 我的積分 | 會員中心
点评详情
發佈於:2016-9-16 19:28:56  訪問:56 次 回復:0 篇
版主管理 | 推薦 | 删除 | 删除並扣分
358171238Q
Pragnąc nauka jazdy Lublin zaradzić opcjonalne narzędzie mechaniczne często spotykamy się z nieodzownością wymiany zurzytego łożyska. Nowy żywioł zdołamy zakupić w okolicznym sklepie z owego rodzaju akcesoriami, lub zamówić w sklepie internetowym...
Żeby nabywać łożysko, simmering bądź inny tego wariantu pierwiastek, musimy wiedzieć co potrzebujemy nabywać, między innymi dysponować jego rozmiary. W tym produkcie postaram się ująć elementarne normie wymiarowania łożyska. Zakresy łożysk są prawidłowo scharakteryzowane zaś znormalizowane, oraz ustrój metryczny właściwy w większości skrajów europejskich, umożliwia na proste przystosowanie łożyska, którego wypatrujemy. Test wolno nauka jazdy Lublin dokonać poniekąd linijką, ale najporządniej przyzwyczajeń do owego suwmiarki. Dotychczasowo, w niskiej cenie, osiągalne są suwmiarki elektroniczne, jakie poważnie ułatwiają rozmiar w wielgachnej subtelności. Przejaw peryferyjny odczytujemy ograniczając ogromne "kleszcze" suwmiarki na wymiarowanym elemencie. Do eksperymentu przelotów podadzą niskie "kleszcze" po pozostałej stronie suwmiarki, które "rozsuwamy" w otworze, kurs prawa jazdy Katowice który mierzymy.
Pierwszą intensywnością, od jakiej startujemy wymiarowanie łożyska, owe średnica wewnętrzna (to ten odstęp w środku). Kolejna miara, którą musimy znać to wielkość zagraniczna (przykładamy suwmiarkę do obrzeżnych ścianek łożyska a zczytujemy kaliber - oczywiście w najszerszej części owego łożyska. Na mat zostaje nam zmierzenie wielkości pierścienia obrzeżnego. Istnieje owe sekwencja, podług jakiej opisane są aspekty łożysk w Polsce. Jednostką aspekty istnieje milimetr. Reasumując rozmiary łożysk zapisywane są: śr. wewn. x śr. zewn. x wielkość pierścienia zagranicznego. Na przykład: 6x19x6 Napotyka się też spadek, w jakim separatorem istnieje * - gwiazdka. Jeżeli kroczy o simmeringów, szajby miedzianych a fibrowych użytkuje się taki sam spadek wymiarów.
共0篇回復 每頁10篇 頁次:1/1
共0篇回復 每頁10篇 頁次:1/1
我要回復
回復內容
驗 證 碼
看不清?更換一張
匿名發表 
脚注信息


访问统计